Voor wie

Langdurig en chronische zieken en kindzorg

 

Cliënten die na ziekenhuisopname thuiszorg nodig hebben

. verpleegtechnische behandelingen;

. ondersteuning bij de dagelijkse verzorging;

. zorg na een ziekenhuisopname om thuis te kunnen blijven wonen

Palliatieve- en terminale zorg

Dit is zorg voor mensen die te horen hebben gekregen dat genezen niet mogelijk is en het liefst in de eigen omgeving willen blijven. Het is dan ook mogelijk dat ik met enkele ZZP collega’s in overleg ga, om die zorg te bieden die nodig is om thuis te blijven en thuis te sterven. 

Hebt u een PGB (Persoons Gebonden Budget) of hebt u zelf de financiële middelen?

Graag wil ik samen met u bekijken wat de mogelijkheden voor verpleging zijn.